Espresso 57
?ekirdek

B?R TüR SE??N

TüM ?EK?RDEKLER
×

üRüN B?LG?S?

Orijin: Orta ve Güney Amerika

?ekirdek ?e?idi: %100 Arabica

Tat g?stergesi

  • Yo?unluk123456
  • Kavurma123456
  • Asidite123456

TAT A?IKLAMASI

Davidoff Espresso 57'nin s?rr?, kavurma süresinin ve s?cakl???n?n iyi bir ?ekilde dengelenmesinde sakl?d?r. Geleneksel tamburlu kavurma y?ntemi ?ekirdeklerini aromalar?n? tam anlam?yla, nazik?e geli?tirmelerini sa?lar ve bu Espresso'ya benzersiz lezzetini verir. Duyular?n?za haz verecek olan yumu?ak aromay? ve hafif ?ikolata notalar?n? ke?fedin.

  • Payla?:

Duyular?n?z? uyand?r?n

Ba?tan ??kar?c? lezzet ve aroma katmanlar?, uzun süren bir tatmin i?in birle?ti

Tüm harika ?eyler gibi, Espresso 57'nin güzelli?i, sadeli?inde sakl?d?r. Modern ka?ifin ya?am stilini yükseltmek i?in gereken ?l?ülü yo?unlu?a sahip bir harmand?r ve hem gelenekselciler hem de yenilik?iler i?in duyular?n memnun edildi?i kü?ük anlarda, dikkatin gereksiz bir bi?imde da??lmas?n? s?n?rlamak i?in leziz bir y?ntemdir.

让人流水的小黄文1000字